Matius 28:19-20 --> Pergi, jadikan diri kita seorang murid di manapun kita berada.

Penginjilan yang efektif bukan berkotbah dari mimbar ke mimbar, penginjilan yang paling efektif adalah melalui kehidupan kita sehari-hari.

2 Kor 3:3; Mat 5:13-14 (menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam)

Bagaimana kebahagiaan itu terjadi dalam kehidupan kita?

Mazmur 128:1 --> Berbahagialan orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya.

Bahagia itu tercipta bagi orang yang takut akan Tuhan. Bahagia itu bukan diciptakan.

Filipi 3:13-14 --> Kebanggaan rasul Paulus pada masa lalu adalah sampah. Dia melupakan semua hal tersebut, untuk mengarahkan mata ke depan pada panggilan surgawi.

Kolose 3:1-4 --> Mencari perkara yang di atas, bukan yang dibumi untuk menerima kemuliaan surgawi.

Kejadian 19:24-26 --> Isteri Lot menoleh ke belakang (melihat perkara di bumi) sehingga menjadi tiang garam.

Filipi 3:13-14 --> Rasul Paulus mengajarkan kita untuk melupakan apa yang dibelakang kita. Dan mengarahkan apa yang di depan kita. Di dunia ini kita harus ada target juga. Janji Tuhan akan ada gereja yang sempurna, bukan isapan jempol, tapi sesuatu yang pasti, ya dan amin. Tujuan kita adalah sorga yang kekal.

Pertolongan Tuhan itu pasti --> Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Jangan kita membatasi cara Tuhan menolong kita.